แบบฟอร์มประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ(1-2เมษายน2562)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผน/รายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562  ลิ้งดาวน์โหลด http://plandiv.mcu.ac.th/?wpfb_dl=106

แบบฟอร์มคำขอรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คำขอรายการครุภัณฑ์ปีเดียว คำขอรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว คำขอรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ [wpfilebase tag=file id=104 tpl=download-button /]