/แบบฟอร์มคำขอรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

แบบฟอร์มคำขอรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. คำขอรายการครุภัณฑ์ปีเดียว
  2. คำขอรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว
  3. คำขอรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน

ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

Investment Budget2563 (83.1 KB, 162 downloads)