/แบบฟอร์มประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ(1-2เมษายน2562)

แบบฟอร์มประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ(1-2เมษายน2562)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผน/รายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 

ลิ้งดาวน์โหลด http://plandiv.mcu.ac.th/?wpfb_dl=106

Download

File Description File size Downloads
rar Form_1-2April2562 459 KB 250