กองแผนงาน ส่งผลงานจัดการความรู้ (KM) ในงาน “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” ประจำปี ๒๕๖๔

กองแผนงาน ส่งผลงานจัดการความรู้ (KM) เข้าร่วมงาน “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” ประจำปี ๒๕๖๔
 
🚩เรื่อง : คู่มือการกรอกงบประมาณรายจ่ายในระบบ MIS
นำเสนอโดย นายเสน่ห์ แซวรัมย์
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะ
 
👉เข้าชมแบบออนไลน์
1. ไปที่ลิงก์นี้ https://km.mcu.ac.th/index.php/kmvote2021
2. ค้นหา กองแผนงาน
3. คลิกที่ป้ายนิทรรศการ 401
4. ดาวน์โหลดไฟล์ https://qrgo.page.link/bCzVd
Top