ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ วันพุธที่ 16 กันยายน 2564 🕤 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ”
📍ลงทะเบียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คลิก👉
🚩ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom
Zoom ID : 8608447512
ผู้ผ่านกิจกรรม จะได้รับวุฒิบัตรหลังการตอบแบบประเมิน
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง