รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2565

 

 

รวบรวมข้อมูลโดย
เสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รายงานโดย
ธนิศร์ มีชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Top