/กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Chalermphong239@gmail.com    093 024 7969

นายเสน่ห์   แซวรัมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

Nuang_111@hotmail.com   035 248 000  (ภายใน 8385)  098 263 7749

ดร.วีรวัฒก์   แก้วทองใหญ่   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

hoto_11@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8388)   081 753 6872

นายธนิศร์   มีชื่อ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

meenitna@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8385)   086 053 9474

นางสาวกาญจนา    นารี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Kanjana_inaem@hotmail.com   035 248 000 (ภายใน 8764)   086 926 0355