/อบรมการจัดการความรู้

อบรมการจัดการความรู้

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การใช้งานระบบบริหารงบประมาณ (MIS) โดยเจ้าหน้าที่บรรยายจากบริษัท KWANP Company Profile
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ตึกอาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย