รายงานงบลงุทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ปิดการรายงาน
รายงานงบลงุทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขั้นตอนการรายงานงบลงทุน

1. คลิกที่เมนู

2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์

3. คลิกเมนู เปิดด้วย Google Sheet