ดาวน์โหลดฉบับเต็ม แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่13

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้

รายละเอียดดาวน์โหลด


แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 13 (ฉบับย่อ)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 13 (ฉบับเต็ม)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ลิงก์สำรองทั้งฉบับย่อและฉบับสมบูรณ์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย