สารจากเจ้ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) คนใหม่

ด้วย รมว.อว. (นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์) มีกำหนดการมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของอว. ในวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 63 เวลา 13.00 ที่ผ่านมา โดยเรียนเชิญอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

MHESRI-Strategic-Policy-Direction_v2.2_20200816_10pm