/ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาเขต 11 แห่ง

1.วิทยาเขตหนองคาย
2.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3.วิทยาเขตเชียงใหม่
4.วิทยาเขตขอนแก่น
5.วิทยาเขตนครราชสีมา
6.วิทยาเขตอุบลราชธานี
7.วิทยาเขตแพร่
8.วิทยาเขตสุรินทร์
9.วิทยาเขตพะเยา
10.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
11.วิทยาเขตนครสวรรค์

 

วิทยาลัยสงฆ์ 18 แห่ง

1.วิทยาลัยสงฆ์เลย
2.วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
3.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
4.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
5.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
6.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
7.วิทยาลัยนครสงฆ์น่านเฉลิมพระเกรียรติฯ
8.วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
9.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
10.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
11.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
12.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
13.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
14.วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
15.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
16.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
17.วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
18.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี

ห้องเรียน 3 แห่ง

1.ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
2.ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยวิทยบริการ 13 แห่ง

1.หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา
2.หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
3.หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี
4.หน่วยวิทยาบริการ คณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู จังหวัดระยอง
5.หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
6. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี
7.หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี

8.

9. หน่วยวิทยาบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา จังหวัดตาก