แบบตอบรับ Google Forms การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และ พ.ศ.๒๕๖๘
——
ส่วนกลาง 👉 https://forms.gle/8rZCoz8fsEQiJzfA9
วิทยาเขต 👉 https://forms.gle/1zUWPjwwie9SSFHN6
วิทยาลัยสงฆ์ 👉 https://forms.gle/NaWQArHyE1jwa7dY7
หน่วยวิทยบริการ👉 https://forms.gle/9pAsEjYGRAb9vexv6
☎️รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผู้ประสานงานส่วนงาน