ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัฑณ์และสิ่งก่อสร้าง

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัฑณ์และส่ิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. รศ. ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป มจร เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุนครุภัฑณ์และส่ิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประมวลภาพประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประมวลภาพประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวโหลด คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และอุดหนุนโครงการ)

ดาวโหลด คำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และอุดหนุนโครงการ) อัปเดต 20 พฤศิกายน 2562 1.เงินอุดหนุนโครงการ มหาจุฬา 64 - ตัวคูณ 2.แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปี 2564 - มจร 3.แผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง ปี 2564 - มจร

ดาวโหลดเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ดาวโหลด เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม 2562 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561